จำนวนนักเรียน

๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๑๐๓ คน
๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑๖๗ คน
๓)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๐
๔)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย๑๕๗คน คิดเป็นร้อยละ๙๔.๐๑
๕)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม๑๗คน   คิดเป็นร้อยละ๑๐.๑๗
๖)   จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๓ คน   คิดเป็นร้อยละ๑.๗๙
๗) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๓๐คน   คิดเป็นร้อยละ๑๗.๑๙
๘) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๒๐คน   คิดเป็นร้อยละ๑๑.๙๗
๙)   จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) – คน   คิดเป็นร้อยละ –
๑๐) สถิติการขาดเรียน – คน   คิดเป็นร้อยละ-
๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น ๓ คน   คิดเป็นร้อยละ๑.๗๙
๑๒) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
อ.๒  จำนวน ๒๔ คน   คิดเป็นร้อยละ๑๐๐   ป.๖  จำนวน ๒๕คน   คิดเป็นร้อยละ๑๐๐
๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา ๑:๑๔.๕      ระดับประถมศึกษา ๑:๙.๘๕

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s